QUÈ SÓN ELS SELECTORS?

QUE SON ELS SELECTORS?

Al primer títol li he afegit id="cab1" i al segon id="cab2", així al CSS puc tirar propietats diferents. En aquest cas, un de color blanc i l'altre de color negre, però més gran.

Ara, amb el class="center" aquest títol h4 i el paràgraf de davall es veuen afectats per les propietats que els hi he posat al CSS: el text està alineat al centre i el color de les lletres és vermell en els dos casos

Text en el centre i vermell